Sarunu procedūra ar publikāciju „Rīgas Centrālās pasažieru dzelzceļa stacijas ventilācijas iekārtu apkalpošana” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Rīgas Centrālās pasažieru dzelzceļa stacijas ventilācijas iekārtu apkalpošana”

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Rīgas Centrālās pasažieru dzelzceļa stacijas ventilācijas iekārtu apkalpošana” (turpmāk – sarunu procedūra).

1. Sarunu procedūras priekšmets:

Rīgas Centrālās pasažieru dzelzceļa stacijas ventilācijas iekārtu apkalpošana, saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.

1.1. Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā pilnā apjomā.

1.2. Piedāvājumu izvēles kritērijs - s nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums par sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

2. Sarunu procedūras nolikums paredz šādu vienu no būtiskākajām kvalifikācijas prasībām: pretendentam obligāti ir jābūt reģistrētam LR Būvkomersantu reģistrā un sertificētam siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanas jomā.

3. Darbu izpildes:

3.1. termiņš: līdz 2020.gada 30.septembrim;

3.2. vieta: saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu.

4. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

4.1. ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to var saņemt tikai pēc 4.2.punktā minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 338.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku 7.punktā norādītajai kontaktpersonai). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā sarunu procedūras nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: santa.balode@ldz.lv;

4.2. pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” bankas konta numuru LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS, bankas kods NDEALV2X, ar norādi: „Sarunu procedūrai ar publikāciju „Rīgas Centrālās pasažieru dzelzceļa stacijas ventilācijas iekārtu apkalpošana””, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

5. Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2018.gada 10.jūlija plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

6. Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2018.gada 10.jūlijā, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

7. Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: santa.balode@ldz.lv;

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2018.gada 10.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31