Sarunu procedūra ar publikāciju „Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja ēkas pārbūves un teritorijas attīstības projekts” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja ēkas pārbūves un teritorijas attīstības projekts”

Papildus informācija: 

 

26.09.2017. pievienota vēstule Par papildus informācijas sniegšanu.

07.09.2017. pievienoti skaidrojumi ar pielikumu.

09.08.2017. veikti  grozījumi Nr.1 (piedāvājumu iesniegšanas/ atvēršanas termiņā) un pievienots NOLIKUMS KONSOLIDĒTS (09.08.2017).

Papildināts 25.07.2017. ar informatīviem un uzskates materiāliem.

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja ēkas pārbūves un teritorijas attīstības projekts” (turpmāk – Sarunu procedūra).

 

Sarunu procedūras priekšmets: Rīgā, Akmeņu ielas 21A teritorijā izvietotās ēkas (kadastra apzīmējums 01000490132013) pārbūves metu un teritorijas attīstības priekšlikumu sagatavošana būvprojekta izstrādei (ieskaitot projektēšanu, projekta dokumentācijas saskaņošanu un akceptēšanu, būvatļaujas saņemšanu un autoruzraudzību) Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja paplašināšanai.

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:  

ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras dokumentiem papīra formā var iepazīties un to saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu, ar to saistīto dokumentāciju var iepazīties, lējupielādējot šī sludinājuma beigu daļā atrodamos dokumentus.

 

Lejupielādējot sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām sarunu procedūras nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā interneta mājas lapā pie sarunu procedūras nolikuma.

 

Sarunu procedūras nolikums pieejams bez maksas (sk.šim sludinājumam pievienotajos failos).

 

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2017.gada 29.septembrim* plkst. 09.45, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 344.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

 

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2017.gada 29.septembrī* plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 344.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

*datums precizēts no 2017.gada 30.augusta uz 2017.gada 29.septembri (Skat. pielikumā Grozījumi Nr.1 (09.08.2017.))

Līguma izpildes laiks: 2018.gada 30.septembris.

 

Papildus informācija:

Sarunu procedūra tiek organizēta šādos etapos:

 1. metu un to aprakstu izvērtēšana;

 2. 3 metu izvēle (labākajiem pretendentiem paredzēts piešķirt godalgas: 1. – 2500 EUR (ar iepirkuma līguma slēgšanas tiesībām), 2.- 1500 EUR, 3.-1000 EUR apmērā), devīžu atšifrēšana;

 3. 3 attiecīgo pretendentu kvalifikācijas pārbaude;

 4. sarunas ar pretendentiem;

 5. līguma par būvprojekta izstrādi parakstīšana un

 6. līguma par autoruzraudzību parakstīšana.

 

Iesniegto piedāvājumu profesionālai un kvalitatīvai izvērtēšanai, tostarp, tiks piesaistīti šādi eksperti:

 • Katrīna Kukaine (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītāja vietniece);

 • Jānis Lupiks (sertificēts būvinženieris, VAS "Latvijas dzelzceļš");

 • Eva Kalviņa (sertificēta arhitekte, VAS "Latvijas dzelzceļš");

 • Liene Griezīte ( sertificēta arhitekte).

   

  Kontaktpersonas.

  - par Sarunu procedūras dokumentiem un organizatoriska rakstura jautājumiem: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste, iepirkuma komisijas sekretāre Liene Popova, tālrunis: 371 67234920, fakss: 371 67234250, e-pasts: liene.popova@ldz.lv;

- tehniskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma direkcijas Nekustamā īapšuma reģistrācijas daļas vadītāja vietniece Eva Kalviņa, tel.: 67234866, mob.t.: 20297329.

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2017.gada 29.Septembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30