Sarunu procedūra ar publikāciju „Automatizēta tvaika katla apkures sistēmas projektēšana un uzstādīšana SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Automatizēta tvaika katla apkures sistēmas projektēšana un uzstādīšana SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (27.09.2021.) un Grozījumi Nr.1 (27.09.2021.), Skaidrojums Nr.2 (28.09.2021.), Skaidrojums Nr.3 (30.09.2021.)

Grozīts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!!

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Automatizēta tvaika katla apkures sistēmas projektēšana un uzstādīšana SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – sarunu procedūra).

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2021.gada 28.septembra 5.oktobra plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 100.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana*:

piedāvājumus sarunu procedūrai atver 2021.gada 28.septembrī 5.oktobrī, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

*Covid-19 vīrusa novēršanas pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas sanitāri epidemioloģiskās situācijas stabilitātes nodrošināšanai, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, sarunu procedūras piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

  • pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;
  • ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

  • organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, e-pasta adrese: santa.balode@ldz.lv;
  • par vietas apskati, kur veicami darbi: SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” RSSLR galvenais mehāniķis Viktors Hodorovičs, tālrunis: +371 29532963, e-pasta adrese: viktors.hodorovics@ldz.lv.
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2021.gada 5.Oktobris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš