Sarunu procedūra ar publikāciju “Staciju iekštelpu remontdarbi”. | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Staciju iekštelpu remontdarbi”.

Papildus informācija: 

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (05.11.2019)

VAS  “Latvijas  dzelzceļš” (turpmāk – pasūtītājs) izsludina  sarunu  procedūru ar publikāciju “Staciju iekštelpu remontdarbi”  (turpmāk - sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: Doles, Ķeguma, Lielvārdes dzelzceļa stacijas un Pārogres pieturas punkta iekštelpu remontdarbi saskaņā ar nolikumu ar tā pielikumiem, t.sk. darba izmaksu tāmi/darba uzdevumi un līguma noteikumiem (lūdzu skat. nolikumu ar tā pielikumiem šī sludinājuma pielikumā).

Sarunu procedūras priekšmets ir sadalīts 4 (četrās) daļās:

1.daļa: Dzelzceļa stacijas “Dole” ēkas telpu remontdarbi;

2.daļa: Dzelzceļa stacijas “Ķegums” ēkas telpu remontdarbi;

3.daļa: Dzelzceļa stacijas “Lielvārde” ēkas telpu remontdarbi;

4.daļa: Pārogres pieturas punkta kasu telpu remontdarbi.

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu konkursa priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Sarunu procedūras ietvaros tiks organizēta objektu apskate (sīkāk skat. nolikuma 2.7.2.punktā).

Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:

Piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 8.novembrim, plkst. 10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā (Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, 1. stāvā, 103. telpā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumus sarunu procedūrai atver 2019.gada 8.novembrī, plkst. 10.15, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā (Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, 3. stāvā, 339. kabinetā).

Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Anete Alksne, tālruņa numurs: +371 67234925, e-pasta adrese: anete.alksne@ldz.lv

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2019.gada 8.Novembris plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31