Sarunu procedūra ar publikāciju “Radiostaciju iegāde “Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Radiostaciju iegāde “Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām”

Papildus informācija: 

Pievienots Grozījums Nr.1 (11.10.2019)

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (11.10.2019)

Pievienots Skaidrojums Nr.2 (16.10.2019)

Pievienots Grozījums Nr.2 (21.10.2019)

Pievienots Skaidrojums Nr.3 (28.10.2019)

VAS  “Latvijas  dzelzceļš” (turpmāk – pasūtītājs) izsludina  sarunu  procedūru ar publikāciju “Radiostaciju iegāde “Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām”  (turpmāk - sarunu procedūra).

1. Sarunu procedūras priekšmets: radiostaciju iegāde saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju un līguma noteikumiem (lūdzu skat. nolikumu ar tehnisko specifikāciju un līguma projektu šī sludinājuma pielikumā).

Sarunu procedūras priekšmets ir sadalīts 4 (četrās) daļās:

1.1. iepirkuma 1.daļa – pārnēsājamās radiostacijas, frekvences 136-174 MHz;

1.2. iepirkuma 2.daļa – pārnēsājamās radiostacija, frekvences 403-470 MHz;

1.3. iepirkuma 3.daļa – stacionārās radiostacijas, frekvences 2,13 un 2,15  MHz;

1.4. iepirkuma 4.daļa – lokomotīves  radiostacijas, frekvences 2,13 un 2,15  MHz.

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu konkursa priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā;

Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 32344230-7 Radiostacijas.

Piedāvājuma nodrošinājums: ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums 1 %  (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvājuma kopējas summas (EUR bez PVN).

2. Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

2.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

2.2. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

3. Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:

3.1. Piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 25.oktobrim,1.novembrim plkst. 10.00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

3.2. Piedāvājumus sarunu procedūrai atver 2019.gada 25.oktobrī,1.novembrī plkst. 10.15, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

4. Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Anete Alksne, tālruņa numurs: +371 67234925, e-pasta adrese: anete.alksne@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2019.gada 1.Novembris plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš