Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla detaļu, atdalītāju, izolatoru u.c. elektrotehnisko izstrādājumu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/37-SPAV)

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.3 (15.03.2023.), Grozījumi Nr.3 (15.03.2023.) un Specifikācija - precizēta (saskaņā ar Grozījumiem Nr.3, 15.03.2023.),

Skaidrojums Nr.2 (02.03.2023.) un Grozījumi Nr.2 (02.03.2023., pagarināts termiņš piedāvājumu iesniegšanai),

Skaidrojums Nr.1 (27.02.2023.), Grozījumi Nr.1 (27.02.2023) un Specifikācija - precizēta (saskaņā ar Grozījumiem Nr.1, 27.02.2023.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kontakttīkla detaļu, atdalītāju, izolatoru u.c. elektrotehnisko izstrādājumu piegāde”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/37-SPAV

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 21.martam 1 plkst.9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā sūtījumā.

1 noteiktais datums pārcelts no 2023.gada 9.marta uz 2023.gada 21.martu saskaņā ar Grozījumiem Nr.2 (02.03.2023.)

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Liene Popova, tālruņa numurs: +371 28377135, e-pasta adrese: liene.popova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2023.gada 21.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš