Sarunu procedūra ar publikāciju “Jumta seguma nomaiņa un pārseguma siltināšana Pārvaldes ēkā Rīgas ielā 78, Daugavpilī” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/172-SPAV) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Jumta seguma nomaiņa un pārseguma siltināšana Pārvaldes ēkā Rīgas ielā 78, Daugavpilī” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/172-SPAV)

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (16.09.2022.), Skaidrojums Nr.2 (20.09.2022.), Grozījumi Nr.1 (20.09.2022.) un Skaidrojums Nr.3 (23.09.2022.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Jumta seguma nomaiņa un pārseguma siltināšana Pārvaldes ēkā Rīgas ielā 78, Daugavpilī” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/172-SPAV) (turpmāk - sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: jumta seguma nomaiņa un pārseguma siltināšana Pārvaldes ēkā Rīgas ielā 78, Daugavpilī, saskaņā ar nolikuma prasībām.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2022.gada 28.septembra plkst.9.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta un notiks: 2022.gada 28.septembrī plkst.9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā, Rīgā.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vadītājas vietniece Inga Zilberga, tālrunis: +371 67234932, e-pasts: inga.zilberga@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2022.gada 28.Septembris plkst. 9.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš