Sarunu procedūra ar publikāciju “Gaismekļu, prožektoru un spuldžu piegāde 2020. gadam” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Gaismekļu, prožektoru un spuldžu piegāde 2020. gadam”

Papildus informācija: 

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (17.06.2020.)

Pievienots Skaidrojums Nr.2 (18.06.2020.)

Pievienots Skaidrojums Nr.3 (26.06.2020.)

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (26.06.2020.) - pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Gaismekļu, prožektoru un spuldžu piegāde 2020. gadam” (turpmāk – sarunu procedūra).

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2020.gada 3.jūlijam plkst. 9.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumus sarunu procedūrai atver 2020.gada 3.jūlijā plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

Covid-19 vīrusa aizsardzības pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, ar 2020. gada 1.aprīli VAS "Latvijas dzelzceļš" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem pēc pieprasījuma tiks nosūtīta 2 darba dienu laikā. Piedāvājumus iepirkumu procedūrās, ja tie netiek nosūtīti pa pastu vai kurjerpastu, var iesniegt nolikumā noteiktajā kārtībā, norādītajā adresē.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Dana Izaja, tālruņa numurs: +371 67234934, e-pasta adrese: dana.izaja@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2020.gada 3.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš