Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “110kV spriegummaiņu nomaiņa vilces apakšstacijā “Saulkrasti””, iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2023/23-SPAV

Papildus informācija: 

PĀRTRAUKTS.

Papildināts: pievienots Skaidrojums Nr.2 (20.02.2023.), Skaidrojums Nr.1 (16.02.2023.) un Grozījumi Nr.1 (16.02.2023.), nolikums konsolidēts (ar Grozījumiem Nr.1)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “110kV spriegummaiņu nomaiņa vilces apakšstacijā “Saulkrasti”

Iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2023/23-SPAV.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 8.martam plkst.9:30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā). Piedāvājumu var iesniegt personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā pasta sūtījumā.

Iepirkuma dokumentu pieejamība:

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma, izņemot Tehniskā uzdevuma pielikumam - “Vilces apakšstacijas  «Saulkrasti» vienlīnijas shēma”. Minētais dokuments tiek izsniegts pēc pieprasījuma saskaņā ar iepirkuma nolikuma 1.4.1.punktu.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos iepirkuma nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs: +371 27897395, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2023.gada 8.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš