Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Radiostaciju piegāde ar programmēšanu “Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/56-SPAVC)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Radiostaciju piegāde ar programmēšanu “Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām”.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: LDZ 2024/56-SPAVC

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2024.gada 20.maijam, plkst. 12.00, elektroniskā formā. Noformējuma un iesniegšanas nosacījumus skat.iepirkuma nolikuma 1.4.punktā un tā apakšpunktos.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.ldz.lv/ sadaļā „Iepirkumi”.Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.ldz.lv/ sadaļā „Iepirkumi” publicētajai informācijai.

 Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālrunis: +371 29199663, e-pasta adrese: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2024.gada 20.Maijs plkst. 12.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš