Latest news

Izvēlne

VAS "Latvijas dzelzceļš" kļuvis par asociācijas "RailNetEurope" pilntiesīgu dalībnieku

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) kļuvis par asociācijas "RailNetEurope” (Association for facilitating international traffic on railway infrastructure, RNE) pilntiesīgu dalībnieku. LDz statuss apstiprināts asociācijas Ģenerālās asamblejas sanāksmē, Varšavā.

Kļūšana par RNE pilntiesīgu dalībnieku LDz ir būtiska, jo saskaņā ar Latvijas plānoto pievienošanos Ziemeļjūras – Baltijas jūras dzelzceļa kravu pārvadājumu koridoram (RFC8) 2020.gadā, LDz no 2020.gada 10.novembra būs jānodrošina iespējas veikt dzelzceļa kravu pārvadājumus Ziemeļjūras – Baltijas  dzelzceļa kravu koridorā.

LDz prezidents Edvīns Bērziņš: “Uzņemšana šajā asociācijā kārtējo reizi apliecina, ka LDz tiek uztverts kā ļoti nozīmīgs starptautiskais partneris dzelzceļa nozarē un ieņem būtisku lomu ziemeļu – dienvidu un austrumu – rietumu koridoros. Dalība RailNetEurope un jaunais pienākums nodrošināt kravu pārvadājumus RFC8 koridorā LDz pavērs vēl plašākas iespējas nostiprināt savas pozīcijas starptautiskajos tranzīta koridoros. Tas ļaus ne tikai palielināt kravu pārvadājumu apjomu, bet arī piesaistīt ārvalstu kapitālu, kas pozitīvi ietekmēs ne tikai uzņēmuma finanšu rādītājus, bet sekmēs arī valsts tautsaimniecību kopumā.”

Asociācija izveidota 2004. gadā, lai palīdzētu risināt problēmas/izaicinājumus ar kurām saskaras starptautiskā dzelzceļa nozare. Tās galvenais uzdevums ir rast risinājumus problēmām, ar kurām saskaras RNE dalībnieki, kā arī viņu klienti un biznesa partneri.

Starp RNE uzdevumiem ir operatīvas starptautiskās sadarbības veicināšana dzelzceļa jomā, kā arī atbalsta sniegšana saistībā ar atbilstību Eiropas tiesiskajam regulējumam. Tas nozīmē izstrādāt saskaņotus starptautiskos biznesa procesus, veidnes, rokasgrāmatas un vadlīnijas. Tāpat RNE uzdevums ir palīdzēt asociācijas dalībniekiem risināt strauji mainīgās dzelzceļa nozares problēmas Eiropā un veicināt starptautisko dzelzceļa satiksmi.

Ar mērķi panākt  dažādu pārvadājumu koridoru ieviešanas pieeju stingrāku saskaņošanu, visi koridori izmanto RNE piedāvāto koridoru koordinācijas platformu. Koridoru darbība caur RNE ļauj kopīgi izstrādāt saskaņotus koridoru pārvaldības procesus un instrumentus, kas būtu labvēlīgi gan kravu pārvadātājiem, gan arī infrastruktūras pārvaldītājiem un jaudas sadalītājiem, kuri arī ir daļa no vairākiem koridoriem.

LDz aktīvi darbojas arī Eiropas dzelzceļu un infrastruktūras uzņēmumu kopienā (CER) un  Starptautiskajā dzelzceļu savienībā  (UIC). Turklāt LDz prezidents kopš 2017.gada decembra ir  UIC Vadības komitejā, bet kopš 2019.gada janvāra E.Bērziņš pilda UIC Eiropas reģiona pirmā viceprezidenta pienākumus. Darbs Vadības komitejā dod iespēju LDz veicināt Latvijas un Baltijas reģiona atpazīstamību, sadarbojoties ar lielākajiem Eiropas dzelzceļiem, paust LDz pozīciju atbilstoši Latvijas transporta nozares interesēm un rast jaunas attīstības iespējas.

VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”. LDz ir saņēmis Ilgtspējas indeksa Platīna novērtējumu, ka arī ierindojas starp pieciem vērtīgākajiem un vislabāk pārvaldītājiem Latvijas uzņēmumiem "Prudentia" un "Nasdaq Riga" ik gadu veidotajā sarakstā.