VAS "Latvijas dzelzceļš" kļuvis par asociācijas "RailNetEurope" pilntiesīgu dalībnieku