Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija: būvniecība”. Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/8-IB | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija: būvniecība”. Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/8-IB

Papildus informācija: 

25.03.2020. pievienots Iepirkuma ziņojums

24.10.2018. pievienots Skaidrojums Nr.12

18.10.2018. pievienots Skaidrojums Nr.11

12.10.2018. veikti Grozījumi Nr.2 (pagarināts pieteikumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš) un pievienots Skaidrojums Nr.10.

10.10.2018. pievienots Skaidrojums Nr.9

08.10.2018. pievienots Skaidrojums Nr.8

27.09.2018. pievienots Skaidrojums Nr.7

19.09.2018. pievienots Skaidrojums Nr.6

14.09.2018. pievienots Skaidrojums Nr.3 (precizēts) un Skaidrojums Nr.5

06.09.2018. pievienots Skaidrojums Nr.4

31.08.2018. pievienots Skaidrojums Nr.3.

27.08.2018. veikti Grozījumi Nr.1 (pagarināts pieteikumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš) un pievienots Skaidrojums Nr.2.

23.08.2018. pievienots Skaidrojums Nr.1

 

Kohēzijas fonda logo ar fonu

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina

sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu, „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija: būvniecība (turpmāk – Sarunu procedūra).

Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/8-IB.

Sarunu procedūras priekšmets: Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas darbi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projketa "Latvijas dzelzeļa tīkla elektrifikācija" (projekta Nr. 6.2.1.1/18/I/001) ietvaros.

Darbi jāveic / Projekts jāīsteno dzelzceļa posmos: “Rīga – Krustpils”, “Krustpils – Rēzekne”, “Krustpils – Daugavpils”. iepirkuma rezultātā slēdzams būvniecības (projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu) līgums atbilstoši FIDIC (Conditions of Contract for Plant and Design -Build, First edition 1999) noteikumiem.

Vispārīgu Darbu aprakstu skatīt Nolikuma pielikumā Nr.1 (“Darbu apraksts”).

Ņemot vērā iepirkuma procedūras sarežģītību, specifiku un sagaidāmo tehnisko piedāvājumu apjomu, Sarunu procedūras norises nodrošināšanai tiek piemērots Ministru kabineta 2017.gada 23.marta noteikumu Nr.187 „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 235.4. punkts, proti, pieteikumu (un piedāvājumu) saņemšanai Elektroniskā iepirkumu sistēma izmantota netiek.

Pretendentiem tiek nodrošināta elektroniska pieeja iepirkuma procedūras dokumentiem (t.sk. skaidrojumiem un grozījumiem) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem šeit: pasūtītāja mājaslapā šajā publikācijā – skatīt pielikumu(-us) zemāk.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību šeit - pasūtītāja mājaslapā šajā publikācijā - un ņemt to vērā Sarunu procedūras gaitā.

Pieteikumus Sarunu procedūrai iesniedz līdz 2018.gada 31.oktobrim1;2, plkst.10.00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Pieteikumus iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā sūtījumā.

Pieteikumus Sarunu procedūrai atver 2018.gada 31.oktobrī1;2 plkst.10.00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 105.kabinetā.

1datums grozīts, iepriekš bija 2018.gada 20.septembris (sk.publikācijas pielikumā Grozījumus Nr.1).

2datums grozīts, iepriekš bija 2018.gada 22.oktobris (sk.publikācijas pielikumā Grozījumus Nr.2).

Pasūtītāja kontaktpersona organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par Sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Liene Popova, tālruņa Nr.: +371 67234920, e-pasta adrese: liene.popova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2018.gada 31.Oktobris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš