Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju "Transportlīdzekļa ar hidraulisko groza pacēlāju iegāde”, iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/49-SPAV

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.2 (22.03.2023.) un Grozījumi Nr.1 (22.03.2023., pagarināts termiņš piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanau uz 30.03.2023.), Skaidrojums Nr.1 (08.03.2023.)

VAS "Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju "Transportlīdzekļa ar hidraulisko groza pacēlāju iegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/49-SPAV).

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2023.gada 30.marta1, plkst. 9.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 100.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai pasta sūtījumā.

1noteiktais datums pārcelts no 2023.gada 27.marta uz 2023.gada 30.martu (saskaņā ar Grozījumiem Nr.1, 22.03.2023.)

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Inga Upenāja, tālruņa numurs: +371 67234857, e-pasta adrese: inga.upenaja@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2023.gada 30.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš