Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Tālvadības sistēmas ieviešana vilces apakšstacijā “Priedaine””, iepirkuma Id.Nr. LDZ 2023/39-SPAV

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.2 (17.03.2023.)

Skaidrojums Nr.1 (09.03.2023.) un Grozījumi Nr.1 (09.03.2023., pagarināts termiņš piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai), kā arī konsolidēts nolikums (ar Grozījumiem nr.1)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Tālvadības sistēmas ieviešana vilces apakšstacijā “Priedaine””” (turpmāk - sarunu procedūra).

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 12.aprīlim plkst.9.301, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

1noteiktais datums pārcels no 2023.gada 16.marta uz 2023.gada 12.aprīli (saskaņā ar Grozījumiem Nr.1, 09.03.2023.)

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālruņa numurs: +371 29199663, e-pasta adrese: inese.kempa@ldz.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2023.gada 12.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš