Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Metināšanas mašīnas K-190 kapitālais remonts SIA „LDZ infrastruktūra” vajadzībām” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/46-SPAV)

Papildus informācija: 

Skaidrojums Nr.1 (14.03.2022.)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju "Metināšanas mašīnas K-190 kapitālais remonts SIA „LDZ infrastruktūra” vajadzībām” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/46-SPAV) (turpmāk – sarunu procedūra).

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2022.gada 30.marta plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 100.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana*:

piedāvājumus sarunu procedūrai atver 2022.gada 30.martā, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

*Covid-19 vīrusa novēršanas pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas sanitāri epidemioloģiskās situācijas stabilitātes nodrošināšanai, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, sarunu procedūras piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

  • pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;
  • ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

  • organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Okure, tālrunis: +371 67234936, e-pasta adrese: santa.okure@ldz.lv;
  • par vietas apskati, kur veicami darbi: VAS „Latvijas dzelzceļš” Sliežu ceļu pārvaldes Mehanizācijas daļas Sliežu metināšanas nodaļas vadītājs Uldis Naglis, tālrunis: +371 29531426, e-pasta adrese: uldis.naglis@ldz.lv.
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2022.gada 30.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš