Sarunu procedūra ar publikāciju „Kontrolleru un automatizācijas līdzekļu piegāde pārbrauktuvju modernizācijai” (id.Nr. LDZ 2021/24-IBz) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Kontrolleru un automatizācijas līdzekļu piegāde pārbrauktuvju modernizācijai” (id.Nr. LDZ 2021/24-IBz)

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (13.05.2021.) un Skaidrojums Nr.2 (13.05.2021.), Skaidrojums Nr.3 (18.05.2021.)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Kontrolleru un automatizācijas līdzekļu piegāde pārbrauktuvju modernizācijai” (id.Nr. LDZ 2021/24-IBz) (turpmāk – sarunu procedūra).

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2021.gada 26.maija plkst. 9.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 130.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumus sarunu procedūrai atver 2021.gada 26.maijā plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 344.kabinetā.

Covid-19 vīrusa aizsardzības pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, VAS „Latvijas dzelzceļš” organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Inga Upenāja, tālruņa numurs: +371 67234857, e-pasta adrese: inga.upenaja@ldz.lv.  

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2021.gada 26.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš