Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Jelgavas stacijas ēkas remonts Stacijas ielā 1, Jelgavā” Iepirkuma Id.Nr. LDZ 2023/21-SPA

Papildus informācija: 

Pievienoti: Grozījumi Nr.2 (13.03.2023.) un nolikums konsolidēts

Skaidrojums Nr.2 (06.03.2023.) un Grozījumi Nr.1 (06,03,2023, pagarināts terminš piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai), Skaidrojums Nr.1 (27.02.2023.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Jelgavas stacijas ēkas remonts Stacijas ielā 1, Jelgavā”.

Iepirkuma identifikācijas Nr.LDZ 2023/21-SPA

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 15.martam1,2 plkst.9.30, VAS "Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

1piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai noteiktais datums pārcelts no 2023.gada 9.marta uz 2023.gada 15.martu (saskaņā ar Grozījumiem nr.1, 06.03.2023.)

2piedāvājumu iesniegšana/atvēršanai noteiktai datums pārcelts no 2023.gada 15.marta uz 2023.gada 27.martu (saskaņā ar Grozījumiem nr.2, 13.03.2023.)

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālruņa numurs: +371 29199663, e-pasta adrese: inese.kempa@ldz.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2023.gada 27.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš