Sarunu procedūra ar publikāciju „Dzelzsbetona gulšņu un sliežu stiprinājumu piegāde” ( id. Nr. LDZ 2021/5-IBz) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Dzelzsbetona gulšņu un sliežu stiprinājumu piegāde” ( id. Nr. LDZ 2021/5-IBz)

Papildus informācija: 

Pievienots:  Grozījumi Nr.1 (19.02.2021.), Skaidrojums Nr.1 (26.02.2021.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Dzelzsbetona gulšņu un sliežu stiprinājumu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2021/5-IBz.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2021.gada 3.martam plkst.9:30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 130.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā). Piedāvājumu var iesniegt personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā pasta sūtījumā.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2021.gada 3.martā plkst.10:00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.*

Piezīme:

* Covid-19 vīrusa novēršanas pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas sanitāri epidemioloģiskās situācijas stabilitātes nodrošināšanai, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumam Nr.655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, sarunu procedūras piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par piedāvājumu atvēršanā fiksētajām cenām un piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem pēc e-pasta vēstules pieprasījuma tiks nosūtīta 1-3 darba dienu laikā. Piedāvājumus iepirkumu procedūrās, ja tie netiek nosūtīti pa pastu vai kurjerpastu, var iesniegt nolikumā noteiktajā kārtībā, norādītajā adresē.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Platbārde, tālruņa numurs: +371 67234955, e-pasta adrese: dana.platbarde@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2021.gada 3.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš