Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „2TE116 sērijas dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/167-SPA)

Papildus informācija: 

Pievienots: 03.10.2023. Grozījumi Nr.1 (pārcelts datums piedāvājumua iesniegšanas/atvēršanai)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju "2TE116 sērijas dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.LDZ 2023/167-SPA).

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2023.gada 13.oktobrim1, plkst. 9.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 100.kabinetā (VAS "Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai pasta sūtījuma. Piedāvājums var tikt iesniegts elektroniski.

1pārcelts datums no 2023.gada 10.oktobra uz 2023.gada 13.oktobri (saskaņā ar Grozījumiem Nr.1)

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Inga Upenāja, tālruņa numurs: +371 67234857, e-pasta adrese: inga.upenaja@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2023.gada 13.Oktobris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš