Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Vilces ritošā sastāva kompresoru un pneimatisko iekārtu rezerves daļu piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām”, iepirkuma Id.Nr. LDZ 2023/193-SPA

Papildus informācija: 

Papildināts: 30.11.2023. pievienots Skaidrojums nr.1, Grozījumi nr.1 un konsolidēts nolikums (ar grozījumiem Nr.1), grozīts datums piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai uz 12.12.2023.

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Vilces ritošā sastāva kompresoru un pneimatisko iekārtu rezerves daļu piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr.LDZ 2023/193-SPA

Piedāvājumu iesniegšana:

  • piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2023.gada 12.decembrim1, plkst. 09.30.
  • Piedāvājumu iesniedz elektroniski, nosūtot to nolikuma 1.3.punktā norādītajai pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pasta adresi.Iiesniegšanas nosacījumus skat.iepirkuma nolikuma 1.7.punktā un tā apakšpunktos.

1termiņš pārcelts no 2023.gada 5.decembra uz 12.decembri saskaņā ar Grozījumiem Nr.1

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālrunis: +371 29199663, e-pasta adrese: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2023.gada 12.Decembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš