Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Tālvadības sistēmas ieviešana vilces apakšstacijā “Priedaine””, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/39-SPAV (atkārtots iepirkums)

Papildus informācija: 

Pievienots (11.05.2023.): Grozījumi nr.1 (pagarināts termiņš piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai) un konsolidēts nolikums

Skaidrojums Nr.1 (02.05.2023.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atkārtoti sarunu procedūru ar publikāciju “Tālvadības sistēmas ieviešana vilces apakšstacijā “Priedaine””.

Iepirkuma identifikācijas Nr.LDZ 2023/39-SPAV (atkārtots iepirkums)

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 18.maijam plkst.9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

1grozīts termiņš piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai no 2023.gada 18.maija uz 2023.gada 1.jūniju ( Grozījumi Nr.1, apstiprināti 11.05.2023.) 

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālruņa numurs: +371 29199663, e-pasta adrese: inese.kempa@ldz.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2023.gada 18.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš