Sarunu procedūra ar publikāciju “Sadzīves moduļu (konteineru) piegāde, t.sk., uzstādīšana Krievu salas dzelzceļa stacijas teritorijā” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Sadzīves moduļu (konteineru) piegāde, t.sk., uzstādīšana Krievu salas dzelzceļa stacijas teritorijā”

Papildus informācija: 

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš) (25.09.2019)

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (08.10.2019)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Sadzīves moduļu (konteineru) piegāde, t.sk., uzstādīšana Krievu salas dzelzceļa stacijas teritorijā” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: sadzīves moduļu - konteineru (turpmāk –prece) izgatavošana, piegāde un uzstādīšana, kā arī ārējo elektrotīklu būvdarbi (turpmāk - darbi) Krievu salas dzelzceļa stacijas teritorijā saskaņā ar Specifikāciju un līguma noteikumiem.

Pakalpojuma izpildes termiņš: 2019.gada 15.decembris.

Piedāvājumu var iesniegt vienīgi par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā pilnā apjomā.

Piedāvājuma nodrošinājums: ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums 500.00 EUR (pieci simti euro un 00 centi) apmērā.

Līguma nodrošinājums: Iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% EUR bez PVN apmērā no iesniegtā piedāvājuma summas.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 25.septembrim 9.oktobrim, plkst. 09:30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 25.septembrī 9.oktobrī, plkst. 10:00 10.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste, tālrunis: +371 67234934, e-pasta adrese: dana.izaja@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2019.gada 9.Oktobris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31