Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Dīzeļlokomotīvju bremžu sistēmas DAKO rezerves daļu piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2023/184-SPA)

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (31.10.2023.), Grozījumi Nr.1 (31.10.2023.), Skaidrojums Nr.2 (02.11.2023.) un Grozījumi Nr.2 (02.11.2023.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar “Dīzeļlokomotīvju bremžu sistēmas DAKO rezerves daļu piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2023/184-SPA) (turpmāk - sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: dīzeļlokomotīvju bremžu sistēmas DAKO rezerves daļu piegāde saskaņā ar nolikuma prasībām.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 7.novembra 10.novembra plkst.10.00. Piedāvājumu iesniedz elektroniski, nosūtot to nolikuma 1.3.punktā norādītajai pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pasta adresi saskaņā ar nolikuma prasībām.

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta un notiks 2023.gada 7.novembrī 10. novembrī plkst.10.00.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vadītājas vietniece Inga Zilberga, tālrunis: +371 67234932, e-pasts: inga.zilberga@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2023.gada 10.Novembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš