Sarunu procedūra ar publikāciju “Autobremžu iekārtu rezerves daļu, bremžu gumijas izstrādājumu un CA-3 autosakabes un detaļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2022/79-SPA) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Autobremžu iekārtu rezerves daļu, bremžu gumijas izstrādājumu un CA-3 autosakabes un detaļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2022/79-SPA)

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (27.04.2022.) un Grozījumi Nr.1 (27.04.2022.)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!!

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar “Autobremžu iekārtu rezerves daļu, bremžu gumijas izstrādājumu un CA-3 autosakabes un detaļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2022/79-SPA) (turpmāk - sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: autobremžu iekārtu rezerves daļu, bremžu gumijas izstrādājumu un CA-3 autosakabes un detaļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām saskaņā ar nolikuma prasībām.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2022.gada 5.maija 18.maija plkst.9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks*: 2022.gada 5.maijā 18.maijā.

* Covid-19 vīrusa novēršanas pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas sanitāri epidemioloģiskās situācijas stabilitātes nodrošināšanai, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, sarunu procedūras piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vadītājas vietniece Inga Zilberga, tālrunis: +371 67234932, e-pasts: inga.zilberga@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2022.gada 18.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš