Izvēlne

Kravas vagoni (Apkalpes vietas operatora pakalpojumi)

VAS “Latvijas dzelzceļš” piedāvā apkalpes vietas operatora pakalpojumus “vagonu apstrāde, vilcienu apstrāde, vietējo vagonu apstrāde​” un “kravas vagonu tehniskā apkope”.

Pakalpojumi tiek sniegti, pamatojoties uz noslēgtiem līgumiem un šādiem VAS “Latvijas dzelzceļš” noteikumiem:

  • vagonu apstrāde, vilcienu apstrāde, vietējo vagonu apstrāde

Kravas vagonu un  kravas vilcienu apstrādes pakalpojumu sniegšanas noteikumi (apstiprināti ar prezidentu padomes 12.01.2017. lēmumu Nr.PP-2/13 ar grozījumiem, kas apstiprināti ar prezidentu padomes 20.12.2017. lēmumu Nr.PP-39/433, t.sk. tika grozīts noteikumu nosaukums)

VAS “Latvijas dzelzceļš” pakalpojuma “kravas vagonu apstrāde” sniegšanas noteikumu grozījumi  (apstiprināti ar prezidentu padomes 20.12.2017. lēmumu Nr.PP-39/433).

Redakcija, kas bija spēkā līdz 20.12.2017., VAS “Latvijas dzelzceļš” pakalpojuma “kravas vagonu apstrāde” sniegšanas noteikumi (apstiprināti ar 12.01.2017. Prezidentu padomes lēmumu Nr.PP-2/13). 

Informāciju par pakalpojumu var saņemt Tehniskās vadības direkcijā pie Tehnoloģijas daļas vadītāja Oļega Zeļenkova, tālr. 6723 4138.

  • kravas vagonu tehniskā apkope

VAS "Latvijas dzelzceļš" pakalpojuma "kravas vagonu tehniskā apkope" sniegšanas noteikumi (apstiprināti ar 08.12.2016. Prezidentu padomes lēmumu Nr.PP-40/387)

Rīkojums par vagonu tehniskās apkopes garantijas iecirkņu sarakstu

Informāciju par pakalpojumu var saņemt Tehniskās vadības direkcijā pie Ritošā sastāva daļas Vagonu remonta un ekspluatācijas nodaļas vadītāja Vladimira Gaidučika, tālr. 6723 4517.

Pakalpojumi tiek sniegti, ievērojot pārvadātājam piešķirto jaudu. Pieteikums par pakalpojumu pieprasījumu izskatīšana un līgumprojekta sagatavošana tiek veikta divu mēnešu laikā, skaitot no pieteikuma saņemšanas dienas.