Izvēlne

Izsole

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma  pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

 

Nekustamā īpašuma objekts

Nekustamā īpašuma  atrašanās

vieta,

adrese

Izsoles sākumcena

EUR

Izsoles datums un

laiks (pēc Latvijas laika)

VAS “Latvijas dzelzceļš” nekustamais īpašums –  ēku komplekss, sastāvošs no astoņām dārza tipa divistabu mājiņām

Ķeguma prospekts 10, Ķegums, Ķeguma novads

16168.00 

18.04.2018.

plkst. 900. Rīgā, Gogoļa ielā 3, -1. stāvā, kabinets Nr.2

 

 

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma direkcijas Komercdarbības daļā Rīgā, Gogoļa ielā 3, (kabinets Nr.4. un Nr.7.) piektdienās no plkst. 800 - 1200, pārējās darba dienās no plkst. 800 - 1200 no 1300 - 1630 un tos saņemt, samaksājot izsoles dalības maksu - EUR 182.00 (tajā skaitā PVN), ieskaitot to VAS “Latvijas dzelzceļš” Ģenerāldirekcijas kontā Nr. LV58NDEA0000080249645 Luminor Bank AS, SWIFT kods NDEALV2X maksājuma uzdevumā norādot iemaksas mērķi – Nekustamā īpašuma - ēku kompleksa, sastāvoša no astoņām dārza tipa divistabu mājiņām, Ķeguma prospektā 10, Ķegumā, Ķeguma novadā – izsoles dalības maksa.

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu ēku kompleksu, sastāvošu no astoņām dārza tipa divistabu mājiņām, Ķeguma prospektā 10, Ķegumā, Ķeguma novadā var iepazīties norādītajā adresē līdz 2018.gada 11.aprīlim plkst.12.00, sazinoties ar Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa īpašuma apsaimniekošanas speciālistu Induli Lapsu  tel. nr. 67237330, mob.tel.nr. 29532001.

Izsoles pretendentam jāiemaksā pirkuma nodrošinājums, par nekustamo īpašumu ēku kompleksu, sastāvošu no astoņām dārza tipa divistabu mājiņām, Ķeguma prospektā 10, Ķegumā, Ķeguma novadā, iemaksājot to VAS „Latvijas dzelzceļš” Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa norēķinu kontā Nr. LV12NDEA0000082992372 Luminor Bank AS, SWIFT kods NDEALV2X  līdz 2018.gada 11.aprīlim plkst. 1200.

Nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumos norādīto iesnieguma veidlapu ar pievienotiem sašūtiem un sanumurētiem dokumentiem slēgtā aploksnē ar norādi: ,,KONFIDENCIĀLI. Nekustamā īpašuma - ēku kompleksa sastāvoša no astoņām dārza tipa divistabu mājiņām, Ķeguma prospektā 10, Ķegumā, Ķeguma novadā izsole. Neatvērt līdz 2018.gada 12.aprīlim plkst. 12.00”, izsoles pretendentam jāiesniedz  VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, (kab.Nr.103) līdz 2018.gada 12.aprīlim plkst. 1200. Uz aploksnes jānorāda potenciālā Pretendenta nosaukums un pilna pasta adrese.

Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra izsludinātajā laikā un vietā nenotiek, objekts tiek atsavināts par izsoles sākumcenu vienīgajam dalībniekam bez izsoles procedūras. 

Tālrunis uzziņām 67234810; 67233756.

 

Kustamās mantas izsole

Nomas tiesību izsole valsts nedzīvojamām telpām Vaļņu ielā 30, Rīgā un Brīvības iela 58, Rīgā:

 

 

Iznomajamo_telpu_plans.pdf .pdf 2 209kb
Iznomajamo_telpu_saraksts.pdf .pdf 4 850kb
Nedzivojamo_telpu_nomas_paraugligums.pdf .pdf 8 751kb
Nedzīvojamo_telpu_nomas_paraugligums.pdf .pdf 8 751kb

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Pieteikties jaunumiem