Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija: uzraudzība un līguma vadīšana” (LDZ-2013/3KF/02-01)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu par Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācijas uzraudzību un līguma vadīšanu.

Konkursa nolikums un dokumentācija pielikumā

 

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir: būvniecības līguma „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija” uzraudzība un līguma vadīšana atbilstoši Darba uzdevumam. 
Iepirkums netiek dalīts daļās. Piedāvājumam jābūt par visu Pasūtītāja prasībās norādīto apjomu. Līguma valoda un komunikāciju valoda būs latviešu.
Pretendents vai personu apvienības dalībnieks nav tiesīgs iesniegt vairāk kā vienu piedāvājumu iepirkuma procedūrā.

Informācija par atklāto konkursu

Pretendents piedāvājumu konkursam iesniedz līdz 2014. gada 18.februārim plkst.14.00, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3. stāvā, 346. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Projektu vadības daļā).
Piedāvājumu konkursam atver 2014. gada 18.februārī, plkst. 14.00, Rīgā, Gogoļa ielā 3,Sēžu zālē (2.stāvā, blakus 243.kabinetam).

Kontaktpersona:

Visa informācija par atklāto konkursu un rakstisks papildus informācijas pieprasījums Iepirkuma komisijai ir jāsūta:

VAS “Latvijas dzelzceļš”, Projektu vadības daļai,
Iepirkuma komisijai 
Faksa nr.: +371 6723 2133

Kontaktpersona:

Dana Cielēna 
Projektu vadības daļas iepirkumu speciāliste
Tālrunis: +371 6723 4955; 
E-pasts: dana.cielena@ldz.lv

Konkursa nolikuma saņemšana un informācijas sniegšana

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju konkursam, t.sk. skaidrojumiem un grozījumiem, dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” mājaslapā: http://www.ldz.lv 

Ar atklātā konkursa nolikumu piegādātāji var iepazīties arī uz vietas Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” telpās Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3. stāvā, 346. kabinetā Pasūtītāja darba laikā.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2014.gada 18.Februāris plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš