Atklāts konkurss „Piesūcinātu koka gulšņu, pārmiju un tilta brusu piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/7-IB) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Piesūcinātu koka gulšņu, pārmiju un tilta brusu piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2019/7-IB)

Papildus informācija: 

13.05.2019.- pievienoti LDZ iepirkuma līgumi;

25.04.2019. pievienots iepirkuma procedūras ziņojums

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Piesūcinātu koka gulšņu, pārmiju un tilta brusu piegāde” (identifikācijas Nr. LDZ 2019/7-IB) (turpmāk – konkurss).

Iepirkuma priekšmets: piesūcinātu koka gulšņu, pārmiju un tiltu brusu piegāde saskaņā ar nolikumu.

Iepirkuma priekšmets tiek dalīts šādās daļās un apjomos:

Daļas Nr.

Nosaukums

Mērvienība

Daudzums

1.

Piesūcinātu ozolkoka gulšņu ar metāla plāksnēm galos piegāde

gab.

3 000

2.

Piesūcinātu skujkoku gulšņu ar metāla plāksnēm galos piegāde

gab.

7 620

3.

Piesūcinātu ozolkoka pārmiju brusu ar metāla plāksnēm galos piegāde

kompl./m3

30 / 350.267

4.

Piesūcinātu skujkoka pārmiju brusu (komplektos) ar metāla plāksnēm galos piegāde

kompl./m3

18 /209.743

5.

Piesūcinātu skujkoka pārmiju brusas (dažādos garumos) ar metāla plāksnēm galos piegāde

m3

462.585

6.

Piesūcinātu ozolkoka tiltu brusu piegāde

gab.

325

Iepirkuma priekšmeta daļās 1.-5. paredzēta preču parauga (metāla plākšņu) iesniegšana (sīkāk skatīt iepirkuma nolikumā).

Līgumi tiks slēgti starp konkursa uzvarētāju(-iem) un pircējiem : VAS “Latvijas dzelzceļš” un SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”.

Dalības nosacījumi (nolikuma saņemšana) un informācijas apmaiņa:

Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejami tīmekļvietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16683

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, kārtība, datums un laiks:

  1. piedāvājumus piegādātāji var iesniegt, līdz 2019.gada 18.marta1 plkst.14.00  EIS e-konkursu apakšsistēmā.
  2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.
  3. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

Informācija par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 .

Piedāvājumu atvēršana:

Elektronisko piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc iesniegšanas termiņa beigām 2019.gada 18.martā1 plkst.14.00.

1 Pagarināts piedāvājuma iesniegšanas termiņš no 2019.gada 14.marta lidz 2019.gada 18.martam, kā arī izdoti Grozījumi Nr.1 konkursa Tehnisskajā specifikācijā (sīkāk skatīt EIS - Elektronisko iepirkumu sistēmā)

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Pasūtītāja kontaktpersona: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālruņa numurs:+371 67234955, e-pasta adrese:  dana.cielena@ldz.lv

Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta tieša un brīva pieeja Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier  šī iepirkuma sadaļā. Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv  vienīgi informatīvos nolūkos ievietota vispārēja informācija par iepirkumu.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2019.gada 18.Marts plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš