Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, “Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība – būvniecība” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/7-IB/6.2.1.2/16/I/003/01-01) (09.05.2017.ZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, “Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība – būvniecība” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/7-IB/6.2.1.2/16/I/003/01-01) (09.05.2017.ZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu,

“Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība – būvniecība”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/7-IB/6.2.1.2/16/I/003/01-01) (turpmāk - sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: Daugavpils stacijas pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu izbūve (projektēšana un būvdarbi) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība” (projekta Nr.6.2.1.2/16/I/003) ietvaros.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšanas kārtība: sarunu procedūras 1.posmā tiek nodrošināta elektroniska pieeja iepirkuma procedūras dokumentiem (t.sk. skaidrojumiem un grozījumiem) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem  pasūtītāja interneta mājaslapā šajā publikācijā (skat.pietelikumā sarunu procedūras nolikumu).

Ieinteresētajiem piegādātājiem ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību šajā publikācijā un ņemt to vērā iesniedzot pieteikumu.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un to saņemt arī VAS “Latvijas dzelzceļš”, Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, LV-1547, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments).

Sarunu procedūrā (1.posms) pieteikumu pieņemšanas vieta un termiņš: pieteikums sarunu procedūrā (1.posms) jāiesniedz līdz 2017.gada 18.maija1,2 plkst.10.20 (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā, Gogoļa ielā 3, 103.kabinetā, Rīgā, LV-1547, Latvijā) (kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma prasībām).

Sarunu procedūrā (1.posms) pieteikumu atvēršanas vieta un laiks:  pieteikumus sarunu procedūrā atver atklātā sēdē  2017.gada 18.maijā1,2 plkst.10.20 (Rīgā, Gogoļa ielā 3, 105.kab.).

1datums grozīts, iepriekš bija 2017.gada 3.maijs  (sk.pielikumā Grozījumus Nr.1)

2Pieteikumu  inesiegšanas un piedāvājumu atvēršanas datums nav aktuāls, jo iepirkums ir pārtraukts (sk.pielikumā "Ziņojums par rezultātiem"). Tehnisku iemeslu dēļ šos datumus nav iespējams dzēst.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras uzaicinājumu, sarunu procedūras komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs:+371 67234934, faksa numurs:+371 67234250, e-pasta adrese:  iveta.dementjeva@ldz.lv.

 

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2017.gada 18.Maijs plkst. 10.20.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš