Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2017/5-IB/6.2.1.2/16/I/001/01-01) (09.05.2017.ZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM)) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2017/5-IB/6.2.1.2/16/I/001/01-01) (09.05.2017.ZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM))

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu, “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/5-IB/6.2.1.2/16/I/001/01-01).

Sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu, (turpmāk – sarunu procedūra) priekšmets:

Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija (projektēšana un būvdarbi) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija” (projekta Nr. 6.2.1.2/16/I/001) ietvaros (turpmāk - Darbi). Vispārīgs Darbu apraksts pievienots sarunu procedūras nolikuma 1.pielikumā, bet Tehniskā specifikācija (pasūtītāja prasības) Darbu izpildei kopā ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu dalībai sarunu procedūras 2.posmā tiks nosūtīta tikai tiem kandidātiem, kuru pieteikumi pēc kvalifikācijas pārbaudes tiks atzīti par atbilstošiem atlases prasībām (sarunu procedūras 1.posmam) un kuri uzaicināti iesniegt piedāvājumu sarunu procedūras 2.posmam.

Sarunu procedūras iepirkuma dokumentu saņemšanas kārtība: sarunu procedūras nolikumu skatīt šīs publikācijas pielikumā (skat.zemāk).

Sarunu procedūras 1.posmā tiek nodrošināta elektroniska pieeja iepirkuma procedūras dokumentiem (t.sk. skaidrojumiem un grozījumiem) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja interneta mājaslapā, pievienojot tos šīs publikācijas pielikumā (skat.zemāk).

Ieinteresētajiem piegādātājiem ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību šajā publikācijā un ņemt to vērā iesniedzot pieteikumu.

Sarunu procedūrai iesniegto pieteikumu (1.posms) atvēršana notiks: atklātā sēdē 2017.gada 18.maijā1,2 plkst.10.40 VAS “Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 105.kabinetā, Rīgā, Latvijā.

Pieteikumi sarunu procedūrai (1.posmam) jāiesniedz līdz 2017.gada 18.maija1,2 plkst.10.40 (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā, Gogoļa ielā 3, 103.kabinetā, Rīgā, LV-1547, Latvijā).

1 Veikti grozījumi datumā no 2017.gada 3.maija uz 2017.gada 18.maiju (Skat. Grozījumi Nr.1)

2 Pieteikumu  iesniegšanas un piedāvājumu atvēršanas datums nav aktuāls, jo sarunu procedūra ir pārtraukta (sk.zemāk pielikumā "Ziņojums par rezultātiem"). Tehnisku iemeslu dēļ šajā publikācijā šo datumu nav iespējams dzēst.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālruņa numurs +371 67234955, faksa numurs +371 67234250, e-pasta adrese: dana.cielena@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2017.gada 18.Maijs plkst. 10.40.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš