Latest news

Izvēlne

Vides kvalitātes monitorings

Grunts piesārņojums ar naftas produktiem ir LDz vides aspekts, kas ir izveidojies vēsturiski, t.s. vēsturiskais piesārņojums, un tas aktuāls noteiktās vietās, galvenokārt tādās kā degvielas un kurināmā bāzes un lokomotīvju ekipēšanas punkti, vagonu tehniskās apkopes punkti, dīzeļlokomotīvju un dīzeļvilcienu motorvagonu stāvlaukumi, vietas stacijās (parki vai atsevišķi sliežu ceļi), kur tiek apstrādāti ar naftas produktiem krauti dzelzceļa vagoni (cisternas) vai pirms izejas signāliem stāvošas dīzeļlokomotīves.

Grunts un gruntsūdens monitorings tiek veikts stacijās, kuru ietekme uz vidi un tieši gruntij un gruntsūdeņiem ir vislielākā.