Latest news

Izvēlne

Tirgus izpēte “Profesionālo mērinstrumentu, šablonu, mērogaparatūras iegāde un remonts vispārīgās vienošanās ietvaros”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”

reģ. Nr. 40003788351, juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050

uzaicina piedalīties tirgus izpētē “Profesionālo mērinstrumentu, šablonu, mērogaparatūras iegāde un remonts vispārīgās vienošanās ietvaros” ar identifikācijas Nr.RSSA-30/2022.

Piedāvājums iesniedzams elektroniski Mercell iepirkumu sistēmā vai arī nosūtot elektroniski parakstītu piedāvājumu uz e-pastu egita.erdmane@ldz.lv līdz 2022.gada 25.februārim  plkst.16:00.

Sīkāka informācija par iepirkumu:

https://www.mercell.com/lv-lv/iepirkums/173779985/profesionalo-merinstrumentu-sablonu-merogaparaturas-iegade-un-remonts-visparigas-vienosanas-ietvaros-iepirkums.aspx

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2022.gada 25.Februāris plkst. 16.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss