Latest news

Izvēlne

Starptautiskās dzelzceļu savienības Vadības sanāksme 2023.gadā notiks Rīgā

Portugāles galvaspilsētā Lisabonā ir noslēgusies Starptautiskās dzelzceļu savienības (International union of railways - UIC) Eiropas Vadības komitejas sanāksme, kurā tika apspriests gan 2022.-2023.gada darba plāns, gan sasniegta vienošanās par nākamās Vadības komitejas sanāksmes vietu - Rīgu. Šajā UIC Vadības komitejas sanāksmē ievērojama daļa uzmanības tika veltīta arī situācijai Ukrainā, tostarp, Eiropas valstu dzelzceļu vadītāji dalījās pieredzē par Ukrainas kara bēgļu uzņemšanu dzelzceļa stacijās. 
 
VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs: “Latvija un “Latvijas dzelzceļš” ir neatņemama Eiropas dzelzceļu tīkla sastāvdaļa, un sadarbība ar citu valstu dzelzceļa organizācijām ir būtiska gan ikdienā, gan šādos turbulentos periodos kā pašlaik. Tādējādi esmu gandarīts, ka 2023.gada Vadības komitejas sanāksme tiks organizēta Rīgā, turklāt tās ietvaros notiks arī augsta līmeņa Baltijas valstu dzelzceļu vadītāju tikšanās ar Starptautiskās dzelzceļu savienības vadību. Tā gan mums, gan kolēģiem no Lietuvas un Igaunijas dzelzceļiem būs lieliska iespēja aktualizēt īpaši mūsu reģionam būtiskos nozares jautājumus un attīstības iespējas, kā arī stiprināt sadarbību ar Starptautisko dzelzceļa savienību un pārējiem tās dalībniekiem”.
 
UIC Eiropas Vadības komitejas sanāksmes ietvaros tika risinātas arī citas dzelzceļa nozares aktualitātes, tostarp, tika apstiprināts 2022.-2023.gada darba plāns, kurā galvenie uzsvari tiek likti uz dzelzceļa ilgtspēju, nākotnes mobilitāti, kā arī standartizācijas, pētniecības un inovāciju jautājumiem. 
 
Reaģējot uz Krievijas militāro iebrukumu Ukrainā, Starptautiskā dzelzceļu savienība operatīvi izveidoja un jau š.g. 10. martā sasauca pirmo darba grupas sanāksmi Ukrainas bēgļu jautājumos. Darba grupā šobrīd darbojas 44 dzelzceļa nozares uzņēmumi no 29 valstīm, tai skaitā arī VAS “Latvijas dzelzceļš”. Kopš šīs darba grupas izveides ik nedēļu tiek notiek sanāksmes, kurās dalībnieki apmainās ar aktuālo informāciju un sniedz atbalstu dalīborganizācijām, kuras ir aktīvi iesaistījušās Ukrainas bēgļu krīzes risināšanā.  
 
Starptautiskās dzelzceļa savienības Eiropas Vadības komitejas sanāksmē Lisabonā piedalījās VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs, kurš pērn šajā komitejā tika atkārtoti ievēlēts uz termiņu no 2022.-2023.gadam.