Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūru ar publikāciju “Eļļu un smērvielu piegāde”

Papildus informācija: 

Pievienots:

Grozījumi Nr.1 (22.05.2020.)

Skaidrojums Nr.1 (25.05.2020.);

Grozījumi Nr.2 un Skaidrojums Nr.2 (26.05.2020.).

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Eļļu un smērvielu piegāde”

Sarunu procedūras priekšmets: Eļļu un smērvielu piegāde saskaņā ar nolikumu (nolikumu skat.zemāk zem “PIELIKUMI”).

Sarunu procedūras priekšmets tiek dalīts 5 daļās (sīkāk skat. nolikuma tehniskajā specifikācijā (nolikuma 2.pielikums).

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2020.gada 26. 29.maijam 2.jūnijam* plkst. 10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2020.gada 26. 29.maija 2.jūnijā*, plkst.10.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

* Skat. Grozījumi Nr.2 .

Sakarā ar Pasaules Veselības organizācijas 2020. gada 11. martā izplatīto paziņojumu, ka Covid-19 izplatība sasniegusi globālās pandēmijas apmērus, un Ministru kabinets 2020.gada 12.martā izsludināja visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju, ievērojot starptautisko organizāciju un valsts kompetento institūciju rekomendācijas, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, ar 2020. gada 1.aprīli VAS "Latvijas dzelzceļš" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas. Piedāvājumus iepirkumu procedūrās, ja tie netiek nosūtīti pa pastu vai kurjerpastu, var iesniegt nolikumā noteiktajā kārtībā, norādītajā adresē.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālrunis: +371 67234955, e-pasts: dana.cielena@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2020.gada 2.Jūnijs plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30