Sarunu procedūru ar publikāciju “Dzelzceļa griezējinstrumentu piegāde SIA „LDZ infrastruktūra” vajadzībām | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūru ar publikāciju “Dzelzceļa griezējinstrumentu piegāde SIA „LDZ infrastruktūra” vajadzībām

Saskaņā ar VAS "Latvijas dzelzceļš" koncerna iekšējos normatīvos aktos noteikto kārtību izveidota iepirkumu komisija (turpmāk-komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju “Dzelzceļa griezējinstrumentu piegāde SIA „LDZ infrastruktūra” vajadzībām” (turpmāk-sarunu procedūra), izsludina sarunu procedūru.

Sarunu procedūras priekšmets: dzelzceļa griezējinstrumentu piegāde saskaņā ar nolikumu un Tehnisko specifikāciju (skat. zemāk (pielikumā)).

Piedāvājums pretendentam jāiesniedz par visu sarunu procedūras priekšmetu pilnā apjomā.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par nolikuma saņemšanu EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūra ar publikāciju “Dzelzceļa griezējinstrumentu piegāde SIA „LDZ infrastruktūra” vajadzībām” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties VAS “Latvijas  dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050, 3. stāvā, 344. kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: dana.cielena@ldz.lv.

Preces piegādes:

- termiņš: 3 (trīs) darba dienu laikā no pircēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas dienas. Prece tiek piegādāta pa preces partijām pēc pieprasījuma. Līguma maksimālais termiņš ir līdz 31.12.2017. vai līdz pircēja ar sarunu procedūras uzvarētāju noslēgtā līguma kopējās summas sasniegšanai.

- vieta: Kārklu iela 4, Daugavpils vai Augstrozes iela 1b, Rīga.

Piedāvājuma nodrošinājums: piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 800.00 EUR (astoņi simti euro, 00 centi) apmērā;

Līguma nodrošinājums: 5 % no līguma summas.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumu iesniedz līdz 2017.gada 21.jūnijam, plkst. 8.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumu sarunu procedūrā atver 2017.gada 21. jūnijā, plkst.9.00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 344.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālruņa numurs: +371 67234955, faksa numurs: +371 67234250, e-pasta adrese: dana.cielena@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2017.gada 21.Jūnijs plkst. 9.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš