Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, “Tehnoloģiskā autotransporta noma” (I posms – kandidātu atlase), id Nr. LDZ 2018/9-IB | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, “Tehnoloģiskā autotransporta noma” (I posms – kandidātu atlase), id Nr. LDZ 2018/9-IB

Papildus informācija: 

(Pievienots iepirkuma procedūras ziņojums)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu, “Tehnoloģiskā autotransporta noma”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/9-IB, (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: tehnoloģiskā autotransporta pilna servisa noma saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem:

 

NPK

 

Automašīnas tips

 

Daudzums

 

 

Automašīnas klase[1]

Līguma termiņš

no līguma noslēgšanas dienas

1.

Vieglā pasažieru (apvidus)

4

M1

60 mēn.

2.

Vieglā pasažieru (apvidus)

4

M1

36 mēn.

3.

Vieglā pašlietojuma (priekšpiedziņas)

21

M1

60 mēn.

4.

Vieglā pašlietojuma (pilnpiedziņas)

2

M1

60 mēn.

5.

Mikroautobuss 8+1 (priekšpiedziņa)

2

M

60 mēn.

6.

Mikroautobuss 8+1 (priekšpiedziņa)

3

M

36 mēn.

7.

Kravas furgons, 1+5 sēdvietas (priekšpiedziņa)

9

N1G

60 mēn.

8.

Kravas kaste - furgons, 1+5 sēdvietas (pilnpiedziņa)

5

N1G

60 mēn.

9.

Kravas kaste-tents, 1+5 sēdvietas (priekšpiedziņa)

22

N1

60 mēn.

10.

Kravas kaste-tents, 1+5 sēdvietas (pilnpiedziņas)

8

N1

60 mēn.

Kopējais daudzums:

80

 

 

 

               

Pilna servisa nomas vispārīgās prasības visā līguma periodā:

 1. OCTA Latvijas teritorijā;

 2. KASKO apdrošināšana Latvijas teritorijā, pašrisks bojājumu gadījumos 140 EUR, 10% bojāejas un zādzības gadījumā;

 3. Transportlīdzekļa reģistrācija, numurzīmes, apskates uzlīme;

 4. Apdrošināšanas gadījumu administrēšana;

 5. Līdzvērtīgs aizvietošanas transportlīdzeklis no 48 h;

 6. Tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana un administrēšana;

 7. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis;

 8. Tehniskā apskate;

 9. Ziemas un vasaras riepu iegāde, glabāšana un maiņa;

 10. Diennakts palīdzības dienests;

 11. Klientu apkalpošana;

 12. Datu uzturēšana un atskaišu sagatavošana;

 13. Maršruta lapu apstrāde.

Kandidāts var iesniegt pieteikumu tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Kandidāts nedrīkst iesniegt pieteikumu variantus.

Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa:

Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejamas Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS): https://www.eis.gov.lv/EIS/ sk.precīzi https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13643

Pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumus sarunu procedūrā iesniedz līdz 2018.gada 5.novembrim, plkst. 10.00, EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie pieteikumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

Kandidātu pieteikumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiks atvērti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

Pieteikumu atvēršana:

Pieteikumus sarunu procedūrā atver elektroniski EIS 2018.gada 5.novembrī, plkst. 10.00, tūlīt pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Iesniegto pieteikumu atvēršanas procesam kandidāti var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Informācija par nodrošinājumu un garantijām (jāiesniedz tikai sarunu procedūras 2.posmā):

Pretendentiem, kas kvalificēsies sarunu procedūras 2.posmam, būs jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro) apmērā.

Sarunu procedūras nolikums paredz saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanu 5 % EUR (piecu procentu) apmērā no līgumcenas (bez PVN) bankas izsniegtas garantijas veidā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā.

Kandidātu uzaicināšana iesniegt piedāvājumus (II posmā)

Pasūtītājs informēs vienlaikus visus kandidātus par kandidātu atlases rezultātiem 10 (desmit) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas (noraidītajam kandidātam norādot tā iesniegtā pieteikuma noraidīšanas iemeslus).

Iesniegt piedāvājumus tiks aicināti visi kandidāti, kas atbildīs kandidātu atlases prasībām.

Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā tikai cenas kritēriju.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Agate Kucenko, tālrunis: +371 67234857, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: agate.kucenko@ldz.lv


[1] Saskaņā ar Automobiļu klasifikatoru, kas balstīts uz Eiropā vispārpieņemtiem un Eiropas Komisijas dokumentācijā atrodamiem klašu dalījumiem http://www.autoasociacija.lv/lv/automasinu-klasifikators

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2018.gada 5.Novembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš