Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, “Lieldatora un tīkla disku masīva noma pieciem gadiem” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, “Lieldatora un tīkla disku masīva noma pieciem gadiem”

Papildus informācija: 

 

18.12.2017. papildināts ar Ziņojumu un Līgumu.

 

VAS “Latvijas dzelzceļš” organizē sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu, “Lieldatora un tīkla disku masīva noma  pieciem gadiem” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2016/16-IB).

Sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu,  (turpmāk – sarunu procedūra) priekšmets:

Lieldatora, tīkla disku masīva un programmatūras piegāde, uzstādīšana, konfigurēšana un integrācija pasūtītāja infrastruktūrā, lai aizstātu morāli un fiziski novecojušās iekārtas saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma prasībām. Iekārtu uzstādīšana ir jāveic VAS “Latvijas dzelzceļš” Informatīvās skaitļošanas centrā (turpmāk -ISC) Rīgā, Turgeņeva ielā 21. Nomas termiņš ir 5 (pieci) gadi no pieņemšanas/nodošanas akta, par iekārtu nodošanu ekspluatācijā, parakstīšanas dienas. Šajā laikā piegādātājam jānodrošina piegādāto iekārtu un programmatūras uzturēšana un servisa apkalpošana. Pieteikums/piedāvājums sarunu procedūrai iesniedzams tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.  

Sarunu procedūra sastāv no 2 posmiem:

1.posms - pieteikumu iesniegšana un kandidātu atlase (tiks pārbaudīta kandidātu kvalifikācija).

2.posms - piedāvājumu iesniegšana, izvērtēšana un pēc nepieciešamības - sarunas, uz kurām tiks uzaicināti sarunu procedūras 1.posma rezultātā atlasītie kandidāti (tiks vērtēts atlasīto kandidātu tehniskais un finanšu piedāvājums, prototipa demonstrācija, pēc nepieciešamības - veiktas sarunas).

 

Kandidāta/pretendenta kvalifikācijas prasības (pārējās skatīt sarunu procedūras nolikumā):

  1. uz kandidātu/ pretendentu neattiecas neviens no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.pantā minētajiem obligātajiem kandidātu / pretendentu izslēgšanas noteikumiem;
  2. kandidāts/pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;
  3. kandidāta/pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums EUR (bez PVN) iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2013. - 2015.) laikā ir vismaz EUR 3 000 000.00;
  4. kandidāts/pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir veiksmīgi pildījis vismaz 1 (vienu) pēc satura un apjoma līdzīgu pakalpojumu piegādi.

 

Dokumentu (nolikuma) izsniegšana:

Ieinteresētais piegādātājs sarunu procedūras nolikumā noteiktajā kārtībā ar sarunu procedūras dokumentiem (nolikumu) var iepazīties un papīra formātā tos saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 5.stāvā, 533.kabinetā.

Sarunu procedūras dokumentus (nolikumu) ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījums, norādot ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, tālruņa un faksa numuru, nosūtāms uz e-pasta adresi: natalija.volohova@ldz.lv.

 

Sarunu procedūrai iesniegto pieteikumu (sarunu procedūras 1.posms) atvēršana notiks: 2016.gada 1.septembra plkst.10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, (5.stāvā, 535.kabinetā). Visi pieteikuma dokumenti sarunu procedūrai iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2016.gada 1.septembra plkst.10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, (5.stāvā, 533.kabinetā) (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

Pasūtītāja kontaktpersonas:

1. organizatoriskos jautājumos - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Natālija Volohova, tālrunis: +371 67233850, fakss: +371 67234250, e-pasts: natalija.volohova@ldz.lv;

2. tehniskos jautājumos - VAS “Latvijas dzelzceļš” Informatīvās skaitļošanas centra Serveru un operētājsistēmu nodaļas vadītājs Aivars Eiduks, tālrunis: +371 67233915, mobilais tālrunis: +371 29531984.

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2016.gada 1.Septembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31