Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu “Kravu norēķinu informācijas sistēmas piegāde un ieviešana” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2015/4-IB)

Papildus informācija: 

13.12.2017. papildināts ar līgumu.

06.11.2017. papildināts ar ziņojumu.

VAS “Latvijas dzelzceļš” organizē sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu “Kravu norēķinu informācijas sistēmas piegāde un ieviešana” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2015/4-IB)

Sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu, priekšmets:

Kravu norēķinu informācijas sistēmas piegāde, pielāgošana un ieviešana pasūtītāja meitas uzņēmumā SIA “LDz Cargo”, aizvietojot esošo automatizēto pārvadājumu ienākumu kontroles sistēmu APIKS (turpmāk – C-KNIS). Ar C-KNIS piegādi šīs sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu, ietvaros tiek saprasta jau eksistējošas dzelzceļa kravu norēķinu sistēmas piegāde un adaptācija (pielāgošana) SIA “LDz Cargo” vajadzībām, t.sk. ietverot un ieviešot informācijas servisu datu elektroniskai saņemšanai un nosūtīšanai starp C-KNIS un citām pasūtītāja un ārējām informācijas sistēmām. Līguma darbības termiņš ir 3 (trīs) gadi no līguma noslēgšanas dienas

Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, sastāv no 2 posmiem:

1.posms - pieteikumu iesniegšana un kandidātu atlase (tiks pārbaudīta kandidātu kvalifikācija).

2.posms - piedāvājumu iesniegšana, izvērtēšana un pēc nepieciešamības - sarunas, uz kurām tiks uzaicināti Sarunu procedūras 1.posma rezultātā atlasītie kandidāti (tiks vērtēts atlasīto kandidātu tehniskais un finanšu piedāvājums, prototipa demonstrācija, pēc nepieciešamības - veiktas sarunas).

Dokumentu (nolikuma) izsniegšana:

Ieinteresētais piegādātājs nolikuma noteiktajā kārtībā ar sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu, dokumentiem (nolikumu) var iepazīties un papīra formātā tos saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 5.stāvā, 533.kabinetā.

Sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu, dokumentus (nolikumu) ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījums, norādot ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, tālruņa un faksa numuru, nosūtāms uz e-pasta adresi: kristine.ozola01@ldz.lv.

Sarunu procedūrai, publicējot dalības uzaicinājumu, iesniegto pieteikumu (1.posms) atvēršana notiks: 2015.gada 10.augustā plkst.10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, (5.stāvā, 535.kabinetā). Visi pieteikuma dokumenti sarunu procedūrai, publicējot dalības uzaicinājumu,  iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2015.gada 10.augusta plkst.10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, (5.stāvā, 533.kabinetā) (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

Pasūtītāja kontaktpersonas:

1. organizatoriskos jautājumos - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Kristīne Ozola, tālrunis: +371 67233492, fakss: +371 67234250, e-pasts: kristine.ozola01@ldz.lv;

2. tehniskos jautājumos - VAS „Latvijas dzelzceļš” Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju direkcijas Pamatdarbības atbalsta risinājumu daļas vadītājs Uģis Bergfelds, tālrunis: +371 67232677, mob. +371 26516606, e-pasts: ugis.bergfelds@ldz.lv.

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2015.gada 10.Augusts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš