Sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu, “Siltumenerģijas piegāde VAS “Latvijas dzelzceļš” objektiem Rīgas pilsētā” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/18-IB) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu, “Siltumenerģijas piegāde VAS “Latvijas dzelzceļš” objektiem Rīgas pilsētā” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/18-IB)

Lai VAS “Latvijas dzelzceļš” infrastruktūras apsaimniekošanai un tās darbības nepārtrauktībai sekmīgi tiktu nodrošināta siltumenerģijas piegāde objektiem Rīgas pilsētā 5 (piecu) gadu periodam, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 13.panta 7.daļas 3.punkta b) apakšpunktu un 29.pantu, VAS un VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkuma noteikumiem VAS "Latvijas dzelzceļš" tika izveidota iepirkuma komisija un organizēta sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu, “Siltumenerģijas piegāde VAS “Latvijas dzelzceļš” objektiem Rīgas pilsētā” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2017/18-IB) (turpmāk – sarunu procedūra), uz kuru uzaicināta AS “Rīgas siltums” (reģ. Nr. 40003286750) kā vienīgais licencētais un reģistrētais energoapgādes komersants, kas Rīgas pilsētā var nodrošināt atbilstošā kvalitātē vajadzīgo patēriņa režīmu VAS “Latvijas dzelzceļš” infrastruktūras uzturēšanai un tās darbības nepārtrauktības nodrošināšanai.

 

Sarunu procedūrā piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas datums noteikts: 2017.gada 26.septembris.

Piedāvājuma atvēršana sarunu procedūrā notika slēgtā sēdē.

Piedāvājuma izvēles kritērijs: uzaicinājuma prasībām atbilstošs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu.

Sarunu procedūras rezultātā 2017.gada 6.novembrī noslēgts līgums Nr. L-2533/2017 starp VAS “Latvijas dzelzceļš” un AS “Rīgas siltums” (reģ. Nr. 40003286750) par siltumenerģijas piegādi un lietošanu VAS “Latvijas dzelzceļš” objektiem Rīgas pilsētā 5 (piecu) gadu periodam, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu par sarunu procedūras rezultātu (2017.gada 2.oktobra iepirkuma komisijas 3.sēdes protokols), Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma  65.panta devītās daļas  3.punktu, Administratīvā procesa likuma 65.panta trešo daļu, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu noteikumu un iekšējiem normatīvajiem aktiem, kā arī VAS “Latvijas dzelzceļš” 2017.gada 5.oktobra lēmumu Nr. VL-25/125, VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes 2017.gada 11.oktobra lēmumu Nr. VL-26/127 un VAS “Latvijas dzelzceļš” un VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes 2017.gada 17.oktobra lēmumu Nr. PA 1.2./11-1.

 

Ievērojot minēto, Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumu Nr. 187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 182. punkta izpildei tiek publicēts pamatojums sarunu procedūras piemērošanai, un saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 65.panta desmito daļu šai publikācijai tiek pievienots iepirkuma līguma teksts.

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2017.gada 26.Septembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31