Sarunu procedūra ar publikāciju "Transformātoru apakšstaciju TP-19 un TP-9125 modernizācija" | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju "Transformātoru apakšstaciju TP-19 un TP-9125 modernizācija"

 VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Transformatoru apakšstaciju TP-19 un TP-9125 modernizācija” (turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms: transformatoru apakšstaciju TP-19 (Rīgas Šķirotavas stacijā- sarunu procedūras priekšmeta 1. daļa) un TP-9125 (Ventspils stacijā- sarunu procedūras priekšmeta 2. daļa) modernizācija saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma, t.sk. tehniskās specifikācijas un līguma projekta prasībām.

Piedāvājumu pretendents var iesniegt par katru iepirkuma priekšmeta daļu pilnā apmērā vai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā pilnā apjomā.

Būtiskākās prasības:

1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām LR Komercreģistrā un LR Būvkomersantu reģistrā.

2. Būvkomersants reģistrēts Būvkomersantu reģistrā šādās jomās:

1)Elektroietaišu projektēšana;

2)Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana..

3. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir sekmīgi realizējis vismaz 1 (vienu) pēc satura un apjoma iepirkuma priekšmetam līdzīgu projektu dzelzceļa infrastruktūras objektos

Pretendenta darbība ir atzīta par drošu darbu veikšanai dzelzceļa nozarē.

Pretendents katrā sarunu procedūras priekšmeta daļā iesniedz tehnisko informāciju (ražotājs, tehniskās specifikācijas) par pamatmateriāliem: vidēja sprieguma iekārtam, zemsprieguma automātslēdžiem, kabeļiem, vadības (SCADA) blokiem.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: kristaps.nusbergs@ldz.lv .

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2019.gada 15.jūlija plkst. 09.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2019.gada 15.jūlija, plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Papildus informācija:

  1. ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums.

    piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 1000.00 EUR par iepirkuma priekšmeta daļu Nr.1 (transformatora apakšstacijas TP-19 modernizācija) un 500.00 EUR par iepirkuma priekšmeta daļu Nr.2 (transformatora apakšstacijas TP-9125 modernizācija);

  2. iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN).

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretārs - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Kristaps Nusbergs, tālrunis: +371 67234922, e-pasts: kristaps.nusbergs@ldz.lv .

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2019.gada 15.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31