Sarunu procedūra ar publikāciju "Naftas produktu atkritumu utilizācija dzelzceļa stacijā "Mežvidi”” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju "Naftas produktu atkritumu utilizācija dzelzceļa stacijā "Mežvidi””

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Naftas produktu atkritumu utilizācija dzelzceļa stacijā „Mežvidi”” (turpmāk – sarunu procedūra).

 

1. Sarunu procedūras priekšmets:

naftas produktu atkritumu utilizācija dzelzceļa stacijā „Mežvidi”, saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem.

  1. Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

     

  2. Pretendents apņemas veikt darbus saskaņā ar Darba uzdevumu (sk. šīs publikācijas pielikumā).

  3. Iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 3% (trīs procentu) apmērā no līguma summas (EUR bez PVN) kā naudas iemaksu pasūtītāja bankas kontā.

 

  1. Nepieciešamības gadījumā pretendentam tiek nodrošināta sarunu procedūras priekšmetā minēto darbu izpildes vietas apskate. Pretendentam nepieciešams iepriekš saskaņot objekta vietas apskates laiku ar Darba uzdevuma” 8.punktā norādīto pasūtītāja kontaktpersonu.

 

2. Darbu izpildes:

2.1. termiņš: līdz 2018.gada 10.decembrim;

2.2. vieta: dzelzceļa stacija „Mežvidi”, Kārsavas novads, Latvija (kadastra Nr.68700060275).

 

3. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

3.1. ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to var saņemt tikai pēc 3.2.punktā minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 338.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku šajā pulibkācijā norādītaia kontaktpersonai par iepirkumu). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā sarunu procedūras nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: santa.balode@ldz.lv;

 

3.2. pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” bankas konta numuru LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS, bankas kods NDEALV2X, ar norādi: „Sarunu procedūrai ar publikāciju „Naftas produktu atkritumu utilizācija dzelzceļa stacijā „Mežvidi””, un jāuzrāda pasūtītājam (šajā publikācijā norādītajai kontaktpersonai par iepirkumu vai pie saņemšanas VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā klātienē esošajai personai) pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

4. Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2018.gada 13.augusta plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

 

5. Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2018.gada 13.augustā, plkst. 10.10, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

 

6. Pasūtītāja kontaktpersona:

6.1. organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: santa.balode@ldz.lv;

6.2. tehniskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Attīstības direkcijas Vides pārvaldības daļas vadītājs Kārlis Dreimanis, tālr.: +371 67234740.

 

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2018.gada 13.Augusts plkst. 10.10.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31