Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju "Metālizstrādājumu piegāde"

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina

sarunu procedūru ar publikāciju “Metālizstrādājumu piegāde (turpmāk-sarunu procedūra)

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets: metālizstrādājumu piegāde saskaņā ar nolikuma prasībām.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2019.gada 15.augusta, plkst.10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2019.gada 15.augustā, plkst.10:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 219.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Papildus informācija:

  1. Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums 1% apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (EUR bez PVN).

  2. Iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% apmērā no līguma summas (EUR bez PVN).

  3. Līguma darbības termiņš: līdz 2020.gada 30.septembrim.

 

Pasūtītāja kontaktpersonas: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu:

Iepirkuma komisijas sekretāre, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu speciāliste Svetlana Juzāne, tālrunis +371 67233825, e-pasts – svetlana.juzane@ldz.lv vai galvenā iepirkumu speciāliste Egita Sergejeva, tālrunis +67233232 , e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2019.gada 15.Augusts plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss