Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Tālvadības sistēmas ieviešana ar ātrdarbīgo slēdžu un atdalītāju nomaiņu kontakttīkla sekcionēšanas postenī KSP-1” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/93-SPAV)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Tālvadības sistēmas ieviešana ar ātrdarbīgo slēdžu un atdalītāju nomaiņu kontakttīkla sekcionēšanas postenī KSP-1” (turpmāk – sarunu procedūra).

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2023.gada 15.maijam, plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 100.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana:*

piedāvājumus sarunu procedūrai atver 2023.gada 15.maijā, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

*VAS Latvijas dzelzceļš” organizētajās sarunu procedūrās piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā iepirkuma komisijas sanāksmē bez ieinteresēto personu, piegādātāju, pretendentu pārstāvju dalības.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

  • pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;
  • ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Okure, tālrunis: +371 67234936, e-pasta adrese: santa.okure@ldz.lv.

Objekta apskate: piedāvājuma pienācīgai sagatavošanai ieinteresētie izpildītāji pēc nepieciešamības pastāvīgi var veikt objekta apskati. Ieinteresētajam izpildītājam, kurš vēlas veikt objekta apskati, 3 (trīs) darba dienas iepriekš jāsazinās ar VAS „Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskās pārvaldes Materiālu un nodrošinājuma kontroles daļas galveno nodrošinājuma speciālistu Viktoru Vanageli, e-pasta adrese: viktors.vanagelis@ldz.lv, norādot iepirkuma identifikācijas Nr. un nosaukumu, ieinteresētā izpildītāja nosaukumu, personas, kas plāno apskatīt objektu vārdu, uzvārdu un kontakttālruni, kā arī vēlamo objekta apskates dienu un laiku. Objekta apskate ir obligāta.

Objekta apmeklēšanas laikā notiks tikai objekta apskate. Papildu informācija saistībā ar iepirkuma priekšmetu vai nolikumu netiks sniegta.

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2023.gada 15.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš