Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Slāpētājaparātu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2024/14-SPA)

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (06.02.2024.) un Grozījumi Nr.1 (06.02.2024.)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!!

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Slāpētājaparātu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – iepirkums).

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumus iepirkumā iesniedz elektroniski līdz 2024.gada 9.februārim 14.februārim, plkst. 09.30, nosūtot to uz e-pasta adresi: santa.okure@ldz.lv.

Iepirkuma dokumentu pieejamība:

  • pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;
  • ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Okure, tālrunis: +371 67234936, e-pasta adrese: santa.okure@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2024.gada 14.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš