Sarunu procedūra ar publikāciju „Pasažieru vagonu „KR-1”, „DR”, „TA-3” un to rezerves daļu, mezglu remonts”. | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Pasažieru vagonu „KR-1”, „DR”, „TA-3” un to rezerves daļu, mezglu remonts”.

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Pasažieru vagonu „KR-1”, „DR”, „TA-3” un to rezerves daļu, mezglu remonts” (turpmāk – sarunu procedūra).

1. Sarunu procedūras priekšmets:

pasažieru vagonu „KR-1”, „DR”, „TA-3” un to rezerves daļu, mezglu remonts saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

2. Būtiskākās kvalifikācijas prasības:

2.1. pretendenta darbība ir atzīta par drošu darbu veikšanai dzelzceļa nozarē un pretendentam ir izsniegta spēkā esoša Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdota Drošības apliecība.

2.2. pretendents pēdējo 3 (trīs) darbības gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divus) iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma darbus.

3. Darbu izpildes termiņš un vieta: saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 3.pielikums). Darbu izpildes termiņš pilnā apjomā līdz 2019.gada 31.decembrim.

4. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

4.1. ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to var saņemt tikai pēc 4.2.punktā minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 338.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku 7.punktā norādītajai kontaktpersonai). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā sarunu procedūras nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: santa.balode@ldz.lv;

4.2. pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” bankas konta numuru LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS, bankas kods NDEALV2X, ar norādi: „SPap - „Pasažieru vagonu „KR-1”, „DR”, „TA-3” un to rezerves daļu, mezglu remonts””, un jāuzrāda pasūtītājam (7.punktā norādītajai kontaktpersonai vai 4.1.punktā minētajā adresē klātienē esošajai personai) pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

5. Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2018.gada 10.decembra plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

6. Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2018.gada 10.decembrī, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

7. Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: santa.balode@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2018.gada 10.Decembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31