Sarunu procedūra ar publikāciju „Melnā metāla velmējumu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Melnā metāla velmējumu piegāde”

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Melnā metāla velmējumu piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

 

Sarunu procedūras priekšmets:

melnā metāla velmējumu piegāde, saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu un Tehnisko specifikāciju, kas pieejama sarunu procedūras nolikumā.

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

 

Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā un ar piedāvājuma dokumentiem jāiesniedz maksājuma uzdevums, kas pierāda, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta pasūtītāja bankas kontā. Piedāvājuma nodrošinājuma summa noteikta 2 000.00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi). Valūta, kādā nodrošinājuma devējs izmaksā pircējam piedāvājuma nodrošinājumu vai izraudzītais pretendents veic līguma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR.

 

Iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas (EUR bez PVN) kā naudas iemaksu pasūtītāja bankas kontā.

 

Preces piegādes termiņš:

30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (nolikuma 3.pielikums). Prece tiek piegādāta pa preces partijām. Preces piegādes termiņš pilnā apjomā ir līdz 2018.gada 28.decembrim.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to var saņemt tikai pēc 3.2.punktā minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: santa.balode@ldz.lv.Pasūtītājs nosaka ieinteresētajiem piegādātājiem maksu par nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas Republikas rezidentiem). Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” bankas konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS, bankas kods: NDEALV2X, ar norādi „Nolikuma saņemšanai  - sarunu procedūra ar publikāciju „Melnā metāla velmējumu piegāde” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš samaksājis minēto summu un kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2018.gada 22.februārim, plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2018.gada 22.februārī, plkst. 10.10, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: santa.balode@ldz.lv.

 

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2018.gada 22.Februāris plkst. 10.10.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31