Sarunu procedūra ar publikāciju „Logu izgatavošana un uzstādīšana Gulbenes dzelzceļa stacijas ēkai” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Logu izgatavošana un uzstādīšana Gulbenes dzelzceļa stacijas ēkai”

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Logu izgatavošana un uzstādīšana Gulbenes dzelzceļa stacijas ēkai” (turpmāk – sarunu procedūra).

1. Sarunu procedūras priekšmets:

Logu izgatavošana un uzstādīšana Gulbenes dzelzceļa stacijas ēkai saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Līguma summa tiek noteikta kā līguma prognozējamā summa.

2. Būtiskākās kvalifikācijas prasības:

2.1. pretendents pēdējo 3 (trīs) darbības gadu laikā kā ģenerāluzņēmējs vismaz 1 (vienā) objektā ir sekmīgi veicis līdzīgus darbus pēc satura un apjoma.

2.2. pretendenta finanšu apgrozījums 2016. un 2017.gadā, katrā gadā ir vismaz 150 000.00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi), par kuriem atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoti, apstiprināti un iesniegti gada pārskati Valsts ieņēmumu dienestam.

2.3. pretendentam ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā un sertificētam ēku būvdarbu vadīšanas jomā vai pretendents ir tiesīgs darbu veikšanai pieaicināt apakšuzņēmēju, kurš ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā un sertificēts ēku būvdarbu vadīšanas jomā.

3. Darbu izpildes:

3.1. termiņš: 2019.gada 20.augusts.

3.2. vieta: saskaņā ar Darbu uzdevumu (nolikuma 3.pielikums)

4. Piedāvājuma nodrošinājums: sarunu procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu 1 000.00 EUR  (viens tūkstotis euro, 00 centi) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā.

5. Nolikuma saņemšana:

5.2. ieinteresētais piegādātājs ar iepirkuma nolikumu var iepazīties VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 340.kabinetā), Rīgā, LV-1547 (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

5.3. iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: evita.kikute@ldz.lv

 6. Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 25.martam plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

7. Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 25.martā, plkst. 10.15, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

8. Līguma nodrošinājums:

Iepirkuma līguma ietvaros paredzēta līguma nodrošinājuma iesniegšana 3% (trīs procentu) apmērā no līguma summas (EUR bez PVN) kā naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā.

9. Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Evita Ķikute, tālrunis: +371 67234932, e-pasta adrese: evita.kikute@ldz.lv

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2019.gada 25.Marts plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30