Sarunu procedūra ar publikāciju „Logu izgatavošana un uzstādīšana Gulbenes dzelzceļa stacijas ēkai” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Logu izgatavošana un uzstādīšana Gulbenes dzelzceļa stacijas ēkai”

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Logu izgatavošana un uzstādīšana Gulbenes dzelzceļa stacijas ēkai” (turpmāk – sarunu procedūra).

1. Sarunu procedūras priekšmets:

Logu izgatavošana un uzstādīšana Gulbenes dzelzceļa stacijas ēkai saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem (t.sk.  nolikuma Darba uzdevumu).

Sarunu procedūras priekšmeta apjomu skat. sludinājuma pielikumā.

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

2. Pretendentam ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā un sertificētam ēku būvdarbu vadīšanas jomā vai pretendents ir tiesīgs darbu veikšanai pieaicināt apakšuzņēmēju, kurš ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā un sertificēts ēku būvdarbu vadīšanas jomā.

3. Darbu izpildes:

3.1. termiņš: 2019.gada 20.augusts.

3.2. vieta: saskaņā ar Darbu uzdevumu (nolikuma 3.pielikums)

4. Piedāvājuma nodrošinājums: sarunu procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu 1 000.00 EUR  (viens tūkstotis euro, 00 centi) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā vai kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā.

5. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

5.1. pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par iepirkuma nolikuma saņemšanu EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21%. Lai saņemtu iepirkuma  nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” bankas konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Luminor Bank AS”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “Logu izgatavošana un uzstādīšana Gulbenes dzelzceļa stacijas ēkai”” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda iepirkuma procedūras pretendenta nosaukumu. Iepirkumā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atmaksāta.

5.2. ieinteresētais piegādātājs ar iepirkuma nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 340.kabinetā), Rīgā, LV-1547 (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

5.3. iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: evita.kikute@ldz.lv

6. Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2018.gada 27.decembra plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

7. Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2018.gada 27.decembrī, plkst. 10.15, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

8. Līguma nodrošinājums:

Iepirkuma līguma ietvaros paredzēta līguma nodrošinājuma iesniegšana 3% (trīs procentu) apmērā no līguma summas (EUR bez PVN).

9. Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Evita Ķikute, tālrunis: +371 67234932, e-pasta adrese: evita.kikute@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2018.gada 27.Decembris plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31