Sarunu procedūra ar publikāciju „Kravas vagonu SA-3 un SA-3M automātiskās sakabes detaļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/34-SPA) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Kravas vagonu SA-3 un SA-3M automātiskās sakabes detaļu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/34-SPA)

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (28.02.2022.) un Grozījumi Nr.1 (28.02.2022.)

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!!!

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kravas vagonu SA-3 un SA-3M automātiskās  sakabes detaļu piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/34-SPA) (turpmāk - sarunu procedūra).

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2022.gada 3.martam 10.martam plkst.9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks*: 2022.gada 3.martā 10.martā plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā, Rīgā.

*Covid-19 vīrusa aizsardzības pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, VAS „Latvijas dzelzceļš” organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju/pretendentu pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālruņa numurs: +371 29199663, e-pasta adrese: inese.kempa@ldz.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2022.gada 10.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš